Решение на Съда (трети състав) от 22 декември 2010 г.$