Sprawa T-102/10: Skarga wniesiona w dniu 3 marca 2010 r. — Südzucker i in. przeciwko Komisji