Mål T-524/11: Talan väckt den 30 september 2011 — Volvo Trademark mot harmoniseringsbyrån — Hebei Aulion Heavy Industries (LOVOL)