Kohtuasi F-32/10: 14. mail 2010 esitatud hagi — Wilk versus komisjon