Uitvoeringsverordening (EU) 2018/920 van de Commissie van 28 juni 2018 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 180/2014 wat betreft een aantal bepalingen inzake de controles, de kennisgevingen en de jaarlijkse verslaglegging en inzake wijzigingen van de Posei-programma's