Üldkohtu otsus (teine koda), 16. detsember 2010. # LG Electronics, Inc. versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (OHIM). # Ühenduse kaubamärk - Ühenduse sõnamärgi KOMPRESSOR PLUS taotlus - Absoluutne keeldumispõhjus - Kirjeldavus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c. # Kohtuasi T-497/09. TITJUR LG Electronics vs. OHIM (KOMPRESSOR PLUS)