Meddelelse fra Kommissionen — Detaljerede retningsliner for udarbejdelse, verifikation og fremlæggelse af rapporter om hændelser og bivirkninger i forbindelse med kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler ( »CT-3« )