2012/71/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 23. ledna 2012 o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Zvláštním výboru EU-Chile pro celní spolupráci a pravidla původu v souvislosti s přílohou III Dohody, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé, pokud jde o definici pojmu „původní produkty“ a o metody správní spolupráce