Kohtuasi C-414/12 P: Bolloré 13. septembril 2012 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 27. juuni 2012 . aasta otsuse peale kohtuasjas T-372/10: Bolloré versus komisjon