Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana) - TYTUŁ III POSTANOWIENIA O INSTYTUCJACH - Artykuł 16