Verdrag betreffende de Europese Unie (geconsolideerde versie) - TITEL III BEPALINGEN BETREFFENDE DE INSTELLINGEN - Artikel 16