Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (Verżjoni konsolidata) - TITOLU III DISPOŻIZZJONIJIET DWAR L-ISTITUZZJONIJIET - Artikolu 16