Ehdotus neuvoston asetus Eurooppa-kumppanuuksien solmimisesta osana vakautus- ja assosiaatioprosessia