KIRJALLINEN KYSYMYS P-1358/00 esittäjä(t): Francesco Musotto (PPE-DE) komissiolle. Pitkittyneen kuivuuden aiheuttamat vahingot Sisiliassa.