2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2019/1240 dėl Europos imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo sukūrimo