Vec C-144/19 P: Odvolanie podané 20. februára 2019: Lupin Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 12. decembra 2018 vo veci T-680/14, Lupin/Komisia