Lieta T-443/19: Prasība, kas celta 2019. gada 1. jūlijā — Arroni/Parlaments