Rectificatie op de bijwerking tot en met 30 juni 1984 van bijlage III bij Verordening (EEG) nr. 3420/83 van de Raad van 14 november 1983 betreffende de invoerregelingen voor de produkten van oorsprong uit landen met staatshandel die op communautair niveau niet zijn geliberaliseerd (PB nr. C 181 van 9. 7. 1984)