KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1903/95 av den 1 augusti 1995 om ändring av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga II till fördraget