VERORDENING (EG) Nr. 1903/95 VAN DE COMMISSIE van 1 augustus 1995 houdende wijziging van de restituties die worden toegepast voor bepaalde produkten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen