Rozhodnutie prijaté na základe vzájomnej dohody medzi zástupcami vlád členských krajín o určení sídla inštitúcií a určitých orgánov a útvarov európskych spoločenstiev (92/C 341/01)