2018 m. vasario 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/632, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 673/2005, nustatantis papildomus importo muitus tam tikriems Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės produktams$