Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2018/632, 19. veebruar 2018, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 673/2005, millega kehtestatakse täiendavad tollimaksud teatavatele Ameerika Ühendriikidest pärinevatele toodetele$