Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9132 – ICF Novedis/CDC Habitat/Swiss Life REIM/Foncière Vesta) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP)