YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS, 23 päivänä maaliskuuta 1995, asiassa C-458/93, rikosoikeudenkäynti Mostafa Saddikia vastaan (Tutkimatta jättäminen)