ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 23ης Μαρτίου 1995 στην υπόθεση C-458/93: Ποινική δίκη κατά Mostafa Saddik (Απαράδεκτο)