Решение на Съда (голям състав) от 8 ноември 2005 г. Решение на Съда (голям състав) от 8 ноември 2005 г.#Götz Leffler срещу Berlin Chemie AG.#Искане за преюдициално заключение: Hoge Raad der Nederlanden - Нидерландия.#Дело C-443/03.