Pozícia Rady V Prvom Čítaní (EÚ) č. 1/2020 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné parametre, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1369 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1222/2009 Prijatá Radou 25. februára 2020