POZIȚIA (UE) nr. 1/2020 a Consiliului ÎN PRIMĂ LECTURĂ în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri, de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1369 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1222/2009 Adoptată de Consiliu la 25 februarie 2020