Padomes Nostāja (ES) Nr. 1/2020 Pirmajā Lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par riepu marķēšanu attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem parametriem, ar ko groza Regulu (ES) 2017/1369 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1222/2009 Padome pieņēmusi 2020. gada 25. februārī