Per Pirmąjį Svarstymą Priimta Tarybos Pozicija (ES) Nr. 1/2020 siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus parmetrus, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1369 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009 Tarybos priimta 2020 m. vasario 25 d.