Stajalište vijeća (EU) br. 1/2020 U Prvom Čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge parametre, izmjeni Uredbe (EU) 2017/1369 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1222/2009 Usvojeno od strane Vijeća 25. veljače 2020.