Seasamh (AE) Uimh. 1/2020 ón gcomhairle ar an gcéad léamh d’fhonn Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le lipéadú bonn i leith éifeachtúlacht breosla agus paraiméadair eile, lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/1369agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1222/2009 a ghlacadh Glactha ag an gComhairle an 25 Feabhra 2020