Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta (EU) N:o 1/2020 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi renkaiden merkitsemisestä polttoainetaloudellisuuden ja muiden ominaisuuksien osalta, asetuksen (EU) 2017/1369 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1222/2009 kumoamisesta Neuvoston hyväksyntä annettu 25 päivänä helmikuuta 2020