Nõukogu Esimese Lugemise Seisukoht (EL) nr 1/2020 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb rehvide kütusesäästlikkuse ja muude näitajate märgistamist ning millega muudetakse määrust (EL) 2017/1369 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1222/2009 Nõukogu poolt vastu võetud 25. veebruaril 2020