Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/1479, annettu 14 päivänä lokakuuta 2020, prioriteettiluettelojen vahvistamisesta verkkosääntöjen ja suuntaviivojen laatimista varten sähköalalla vuosiksi 2020–2023 ja kaasualalla vuodeksi 2020 (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)