Förslag till rådets förordning (EG) nr ... om fastställande av de månatliga höjningarna för paddyris och råris regleringsåret 1995/96