Domstolens Dom (Sjette Afdeling) af 23. januar 2003.