Mål C-374/19: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 9 juli 2020 (begäran om förhandsavgörande från Bundesfinanzhof – Tyskland) – HF mot Finanzamt Bad Neuenahr-Ahrweiler (Begäran om förhandsavgörande – Mervärdesskatt – Direktiv 2006/112/EG – Justering av avdrag – Ändring av avdragsrätten – Investeringsvara som används för såväl skattepliktiga transaktioner som för transaktioner som är undantagna från skatteplikt – Upphörande av den verksamhet som ger avdragsrätt – Efterföljande användning uteslutande för transaktioner som är undantagna från skatteplikt)