Vec C-374/19: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 9. júla 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof – Nemecko) – HF/Finanzamt Bad Neuenahr-Ahrweiler (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Úprava odpočítanej dane – Zmena práva na odpočítanie dane – Investičný majetok používaný súčasne na zdaniteľné plnenia a plnenia oslobodené od dane – Skončenie činnosti zakladajúcej právo na odpočítanie – Reziduálne a výlučné používanie na plnenia oslobodené od dane)