Zaak C-374/19: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 9 juli 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof — Duitsland) — HF / Finanzamt Bad Neuenahr-Ahrweiler [Prejudiciële verwijzing – Belasting over de toegevoegde waarde (btw) – Richtlijn 2006/112/EG – Herziening van de aftrek – Wijziging in het recht op aftrek – Investeringsgoed dat zowel voor belaste handelingen als voor vrijgestelde handelingen wordt gebruikt – Beëindiging van de activiteit waarvoor recht op aftrek bestaat – Resterende activiteit die uitsluitend voor vrijgestelde handelingen wordt verricht]