Asia C-374/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 9.7.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesfinanzhof – Saksa) – HF v. Finanzamt Bad Neuenahr-Ahrweiler (Ennakkoratkaisupyyntö – Arvonlisävero – Direktiivi 2006/112/EY – Vähennysten oikaiseminen – Vähennysoikeuden muutos – Sekä verollisiin liiketoimiin että verosta vapautettuihin liiketoimiin käytetty tuotantotavara – Vähennykseen oikeuttavan liiketoiminnan lopettaminen – Jäljelle jäänyt käyttö yksinomaan verosta vapautettuihin liiketoimiin)