EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS, KURIUO IŠ DALIES KEIČIAMAS REGLAMENTAS (ES) NR. 223/2014, KIEK TAI SUSIJĘ SU KONKREČIŲ KOVOS SU COVID-19 PROTRŪKIU PRIEMONIŲ NUSTATYMU