Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 203, 2011