Posebno poročilo št. 20/2019 Informacijski sistemi EU za podporo nadzoru meje: močno orodje, toda potrebne je več osredotočenosti na pravočasne in popolne podatke2019/C 395/05