Rådets afgørelse (EU) 2017/1849 af 10. oktober 2017 om ændring af afgørelse 1999/70/EF om de nationale centralbankers eksterne revisorer, for så vidt angår de eksterne revisorer for Národná banka Slovenska