Neuvoston ja Komission päätös, tehty 4 päivänä joulukuuta 1995, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tsekin tasavallan assosioinnista tehdyn Eurooppa-sopimuksen lisäpöytäkirjan tekemisestä