Kommissionens forordning (EØF) nr. 1195/91 af 8. maj 1991 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug