Mål C-100/19: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 5 mars 2020 (begäran om förhandsavgörande från Cour d'appel de Bruxelles – Belgien) – Viasat UK Ltd, Viasat Inc. mot Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) (Begäran om förhandsavgörande – Tillnärmning av lagstiftning – Telekommunikationssektorn – Harmoniserad användning av radiospektrumet i frekvensbandet 2 GHz för införande av system som tillhandahåller mobila satellittjänster – Beslut nr 626/2008/EG – Artiklarna 4.1 c, 7.1 och 8.1 – Kompletterande markkomponenter – Tillstånd som beviljas av medlemsstaterna – Operatörens skyldighet att tillhandahålla tjänsten för en viss procentandel av befolkningen och territoriet – Åsidosättande – Betydelse)