Zadeva C-100/19: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 5. marca 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour d'appel de Bruxelles – Belgija) – Viasat UK Ltd, Viasat Inc./Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) (Predhodno odločanje – Približevanje zakonodaj – Telekomunikacijski sektor – Usklajena uporaba radijskega spektra v frekvenčnih pasovih 2 GHz za uvedbo sistemov, ki zagotavljajo mobilne satelitske storitve – Odločba št. 626/2008/ES – Člen 4(1)(c), člen 7(1) in člen 8(1) – Dopolnilne talne komponente – Odobritve, ki jih podelijo države članice – Obveznost obratovalca, da pokrije neki odstotek prebivalstva in ozemlja – Nespoštovanje – Vpliv)